Virtualios mokymosi aplinkos nuotolinių mokymų, savarankiško mokymosi ar masinių atvirųjų mokymų organizavimui
Paslaugos

PASLAUGOS MOKYMAMS

  • Kuriame bei pritaikome virtualiai aplinkai mokymų turinį: teorinę medžiagą, praktinių procedūrų aprašymus, gamybos/veiklos procesų bei programinės įrangos naudotojų vadovus.

  • Kuriame bei diegiame virtualioje mokymosi aplinkoje įvairius mokymosi objektus: vaizdo ir garso medžiagą, iliustracijas ir brėžinius, interaktyvius modelius.

INFRASTRUKTŪRA MOKYMAMS

  • Pritaikome, diegiame ir palaikome virtualias arba nuotolinio mokymosi aplinkas bei žinių testavimo sistemas.

  • Integruojame virtualią mokymosi aplinką su organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinio sertifikavimo bei skatinimo sistemomis.

  • Teikiame virtualios mokymosi aplinkos bei žinių testavimo sistemų infrastruktūros nuomos paslaugas.

KONSULTAVIMAS

  • Padedame pasirinkti virtualaus ar nuotolinio mokymosi aplinką bei kitus mokymosi įrankius pagal organizacijos specifinius poreikius bei kontekstą.

  • Konsultuojame, kuriant žinių ir profesinės kompetencijos patikrinimo ar sertifikavimo testus.
  • Padedame organizacijos apsibrėžti, pritailyti bei įdiegti mokymosi procesus, sėkmingai integruoti šiuolaikines žinių technologijas, įgyvendinant besimokančios organizacijos strategijas.

Mokymosi valdymo sistemų sprendimai

Siūlome plačiai akademinėje bendruomenėje naudojamų mokymosi valdymo bei testavimo taikomųjų sistemų diegimo, priežiūros bei adaptavimo paslaugas. Šios sistemos sėkmingai gali būti taikomos įmonių darbuotojų mokymuisi bei žinių patikrinimui organizuoti.

Open edX

Viena populiariausių masinių atvirųjų kursų (MOOC) publikavimo terpių

Moodle

Atvirojo kodo nuotolinio mokymosi valdymo terpė, sėkmingai naudojama daugelio Lietuvos aukštųjų mokyklų

TAO

Viena iš pagrindinių atvirojo kodo žinių vertinimo aplinkų, skirtų švietimo bei viešąjam sektoriui

Mokymai aktualiomis temomis

Organizuojame ir vedame mokymus aktualiomis dalykinėmis temomis. Šiuo metu kviečiame registruotis į Kiekybinių sprendimo priėmimo metodų, duomenų bazių, skaičiuoklių taikymo duomenų analizėje, projektų valdymo, inovacijų strategijų, viešojo kalbėjimo meno bei gerų manierų ir bendravimo profesiniame gyvenime, išmaniojo stalo ir išmaniosios lentos pritaikymo pamokose kursus.

Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai

Savo veikloje dažnai operuojame duomenimis, pasitaiko jų dideli kiekiai. Dažna veiklos sfera tiesiogiai ar ne yra susijusi su duomenų kaupimu ir analize, gebėjimu daryti išvadas ir priimti sprendimus remiantis duomenų analizės rezultatais.

Kurso trukmė: 40 akad. val. (iš jų 20 val. praktinio darbo).

Duomenų bazės

Ar dažnai tenka dirbti su dideliais duomenų ir dokumentų kiekiais? Tuomet jums aktualu mokėti ne tik naudotis egzistuojančiomis duomenų bazėmis, atlikti reikiamas operacijas su jose saugomais duomenimis, bet ir pačiam gebėti susikurti savo duomenų bazę, kurioje gebėtumėte saugoti turimus duomenis bei atlikti įvairias operacijas su duomenimis siekiant išgauti norimą informaciją. Šio kurso metu pasiruošiama laikyti Microsoft Database Administration Fundamentals: MTA Exam 98-364 ir Oracle Database 11g: SQL Fundamentals egzaminus.

Kurso trukmė: 60 akad. val. (20 teorijos, 40 praktikos val.).

Skaičiuoklių taikymas duomenų analizėje

Dažna veiklos sfera tiesiogiai ar ne yra susijusi su duomenų kaupimu ir analize, gebėjimu daryti išvadas ir priimti sprendimus remiantis duomenų analizės rezultatais. Svarbiu tampa gebėjimas dirbti su MS Office paketo elektroninės skaičiuoklės programa. Įvaldžius šios programos subtilybes sukuriamos prielaidos geresniam valdomų duomenų supratimui, daugelį duomenų analizės veiksmų galima atlikti neįgyjant papildomų programų paketų, atlikti verslo analitiką pasitelkus Self Service BI įrankius. Dalyvaudami šiame kurse pasirengsite ECDL Advanced Spreadsheets egzaminui.

Kurso trukmė: 40 akad. val. (iš jų 20 val. praktinio darbo).

Projektų valdymas

Nuolatinis administracinių bei komunikacinių gebėjimų ugdymas teigiamai įtakoja asmeninė karjeros bei gyvenimišką sėkmę. Šiuolaikinių organizacijų veikla yra daugiausia paremta projektiniu valdymu. Projektų valdymo žinios, įgytos kursų metu, suteiktų fundamentalių žinių apie projektų kūrimą ir valdymą, kurios leistų užtikrinti efektyvesnį ir sklandesnį tiesioginį valstybės tarnautojų darbą.

Kurso trukmė: 40 akad. val.

Viešojo kalbėjimo menas

Siekiant išmokti gerai sakyti kalbas prieš auditoriją, dera žinoti būtiniausius dalykus, kaip tinkamai joms pasiruošti: tinkamai dėstyti mintis, kalbėti logiškai, aiškiai, nuosekliai bei sudominti klausytoją Viešoji kalba, arba kitaip dar vadinama oficialioji komunikacija, pasižymi lankstumu, ir neretai tampa paveikesne priemone už rašytinę komunikaciją, kartais net prastai parašytą tekstą gali “išgelbėti” puikus balsas bei kalbėjimo tempas, tinkamai pritaikyta intonacija, loginės pauzės bei kiti akcentai.

Kurso trukmė: 24 akad. val.

Geros manieros ir bendravimas profesiniame gyvenime

Apie elementarų etiketą ir bendravimą darbe turėtų išmanyti kiekvienas save ir kitus gerbiantis žmogus. Etiketo normų žinojimas padeda išvengti nesusipratimų ar užsitraukti kolegų nemalonę. Tinkamas elgesys yra vienas svarbiausių veiksnių ir siekiant karjeros versle. Darbdaviai pastebi, kad neretai ir profesionaliems specialistams trūksta supratimo apie svarbiausias manieras darbo aplinkoje, jų bendravimas bei socialiniai įgūdžiai yra menki. Suprantama, kad vien tik geros manieros ir mandagus bendravimas nepadės pasiekti aukštų darbo rezultatų, tačiau suteiks nemažai privalumų konkuruojant su panašaus lygmens specialistais.

Kurso trukmė: 24 akad. val.

Inovacijų strategijos

Spartėjant globalizacijos procesams, vis labiau aktualu tampa įsisavinti pagrindinius inovacijų strategijų modelius ir suvokti inovacinių strategijų modelių taikymo galimybes organizacinės veiklos praktikoje. Mokymų metu analizuojami inovacijų strategijų teisiniai valdymo ypatumai, apsaugos tipai, jų taikymas organizacijų MTEP, veikloje, jų sprendinių finansavimo galimybės pagal įvairias ES paramos priemones.

Kurso trukmė: 32 akad. val.

Įdomi pamoka su išmaniuoju stalu

Kokie iššūkiai tenka šiuolaikiniam mokytojui, kaip pažaboti technologijas ir priversti jas tarnauti vardan įdomaus ir sąveikaus ugdymo turinio perteikimo. Šiame kurse šiuos ir kitus aspektus aptarsime ir praktiškai išbandysime kurdami ugdymo turinį su išmaniuoju stalu.

Kurso trukmė: 24 akad. val.

Įdomi pamoka su išmaniąja lenta

Kokie iššūkiai tenka šiuolaikiniam mokytojui, kaip pažaboti technologijas ir priversti jas tarnauti vardan įdomaus ir sąveikaus ugdymo turinio perteikimo. Šiame kurse šiuos ir kitus aspektus aptarsime ir praktiškai išbandysime kurdami ugdymo turinį su išmaniąja lenta.

Kurso trukmė: 24 akad. val.

Mokymų kalendorius

Apie mus

Gediminas Trakas

Direktorius
Projektų vadovas


Dr. Dalia Baziukė

Partnerė
Mokymosi turinio kūrimas


Žygimantas Medelis

Partneris
Produktų vadovas


Klaipėdos biuras ir egzaminavimo centrasMOKINS.LT

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Tel. +370 46 390817

info@mokins.lt

Susisiekite su mumisUAB "Mokymosi instrumentai"

Šeimyniškių g. 22, LT-09312 Vilnius

Tel. +370 652 48938

info@mokins.lt